Hvad er 'Danmark redder jord'?

'Danmark redder jord' er et samarbejde mellem TV 2 og Den Danske Naturfond. Vi vil sammen med danskerne gøre en positiv forskel for naturen og redde levesteder til vores truede dyr og planter - kvadratmeter for kvadratmeter. Samarbejdet kulminerede med et direkte indsamlingsshow søndag 23. maj, som var dagen efter FN’s internationale biodiversitetsdag.

Alle donationer til Naturfonden går ubeskåret til at købe jord. Vi betaler alle andre udgifter. Vi genopretter naturen i vores områder, som den var engang, eller hvor vi beskytter natur, som allerede findes. Vi giver naturen lov til at udvikle sig på egne præmisser i de områder, vi køber.

De 12 kroner er et gennemsnit af det, det har kostet at købe områder som landbrugsjord samt natur- og skovarealer.

Prisen på jord afhænger af mange ting: Beliggenhed, naturtype, størrelse, naturværdier mm. Hvis arealerne er billigere end det, får man blot mere for pengene, for alle donationer til fonden går ubeskåret til opkøb af jord, hvor naturen får lov til at udvikle sig på egne præmisser.

Nej, Naturfonden ejer den opkøbte natur. Sådan kan vi sikre en gennemgående forvaltning af områderne, så den vilde natur trives, og så jorden også får lov til at være natur om 100 år.

Det er ikke muligt at øremærke en donation til et konkret projekt, da vi ikke på forhånd kan sige, hvor vi køber næste naturområde. Vi skal blandt andet tage hensyn til forhandlingerne og de lodsejere, vi forhandler med.

Du kan som privatperson trække dit bidrag fra i skat (op til 17.000 kr. i 2021).

Indberet dit personnummer her.

Læs mere hos SKAT

Når vi køber skov, er det typisk for at sikre områder med gammel skov og gamle træer og for at give flere skove mulighed for at udvikle sig naturligt uden skovdrift.

Hvis der i de opkøbte skove er plantet træarter, som ikke vokser naturligt i Danmark, eks. nåletræ fra Nordamerika eller pyntegrønt- og juletræer, vil vi typisk fjerne dem og lade disse områder blive til naturlig, hjemmehørende skov eller åben natur. Det skal hjælpe de mange sjældne og truede arter af dyr og planter, som er knyttet til naturlige, danske skove.

Vi køber bestemt også dyrket jord og genskaber natur. Det kan være mark, det kan være nåletræsplantager. Det har vi f.eks. gjort i vores naturområder på Mandø, i Bøtøskoven, Mols Bjerge, Hammer Bakker, Læsten Bakker og Marielyst Enge.

Vi henter vores tal om truede og sjældne dyr, planter og svampe fra Den Danske Rødliste, som Aarhus Universitet udarbejder. Den vurderer arters risiko for at uddø i Danmark og henter viden fra landets førende uafhængige forskere. Ifølge rødlisten er 2412 arter i Danmark truede eller sjældne (Rødlistens kategorier kritisk truet, truet, sårbar og næsten truet). Rødlisten har i alt vurderet 10.662 arter i Danmark.

For bare 12 kr. kan du sikre 1 m2 vild natur for altid

Giv naturen mere plads - kvadratmeter for kvadratmeter