Dataansvar

Den dataansvarlige for behandling af dine persondata er:

Den Danske Naturfond
Vodroffsvej 59
1900 Frederiksberg C
CVR 36 50 29 91
Telefon 71 99 72 01

Den Danske Naturfond – herefter Fonden - behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan Fonden behandler dine data.

Fonden er dataansvarlig i henhold til den fælleseuropæiske Persondataforordning, og Fonden sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Behandling af persondata

Formål

Fonden indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker ved:

  • Behandling af donationer og levering af vores ydelser
  • Opfyldelse af lovkrav, herunder den årlige indberetning til SKAT, så dit bidrag til os fremgår af din selvangivelse
  • Cookies på hjemmesiden.

Fonden behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til disse formål. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os og derfor indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for Fondens forretningsdrift.

Kategorier for behandling af persondata

Fonden anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

Hvis du har givet et bidrag til Danmark redder jord behandler vi dit navn, dine kontaktoplysninger og evt. betalingsoplysninger. Hvis du ønsker, at vi indberetter din donation til SKAT, skal vi registrere og videregive dit cpr-nummer til SKAT.

Samtykke

Fonden beder om dit samtykke, inden Fonden behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre Fonden har et lovligt grundlag for at indhente dem. Fonden oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Fonden videregiver ikke dine persondata til andre aktører uden dit samtykke.

Sletning

Fonden sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Persondata på bidragsydere slettes 5 år efter sidste donation.

Sikkerhed

Fonden har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Der benyttes kun software uden kendte sikkerhedshuller og Fonden sørger løbende for at holde vores software opdateret.

Brug af cookies

Når du besøger denne hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Ved dit første besøg på siden, vil du blive bedt om at acceptere brugen af cookies. Du kan altid trække dit samtykke tilbage og slette dine cookie, hvis du ikke ønsker, at der opsamles oplysninger. Nedenfor er uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

danmarkredderjord.dk anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Danmarkredderjord.dk indeholder cookies fra tredjeparter. Læs mere om hvilke dette drejer sig om her: https://naturfonden.dk/cookiepolitik

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Fonden behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Fonden anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Fonden opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang Fonden videregiver data i Danmark og i udlandet. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Fonden. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, Fonden behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil Fonden have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Fonden indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte Fonden, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger Fonden, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger Fonden for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Klager om vores datahåndtering kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Denne politik er sidst opdateret d. 23. februar 2021.